Fant 1 forekomst av «"Henrik Jorem"»

Hensynet til ressursforvaltning i lovene om energiproduksjon til havs576/2024

Jorem Henrik Jorem er advokat, ph.d., og disputerte ved Universitetet i Bergen i oktober 2023 med en

Henrik Jorem