581 / 2024

Publiseringspolitikk

Om Sjørettsfondet

Formål

Sjørettsfondets formål er ifølge vedtektene «å fremme forskningen i Norge i sjørett, transportrett og tilknyttede juridiske emner. Dette kan gjøres ved utdeling av stipendier, ved å forestå eller støtte utgivelsen av vitenskapelige arbeider eller på annen måte støtte tiltak som kan fremme formålet.»

Vitenskapelig publisering – MarIus og SIMPLY

Sjørettfondet utgir tidsskriftet MarIus med uregelmessige mellomrom. Tidsskriftet dekker sjørett og tilgrensende emner, herunder transportrett, petroleumsrett, energi- og naturressursrett og mer alminnelig nærings- og formuerett. I MarIus publiseres fagfellevurderte artikler, samt utvalgte masteravhandlinger primært skrevet av vitenskapelige assistenter ved Nordisk institutt for sjørett. Publiseringsspråk er norsk, andre skandinaviske språk og engelsk.

SIMPLY (Scandinavian Institute of Maritime & Petroleum Law Yearbook) er Instituttets årbok som utgis som spesialnummer av MarIus. SIMPLY inneholder fagartikler skrevet av Instituttets vitenskapelig ansatte, men også av eksterne bidragsytere. Publiseringsspråk er engelsk.

Redaktør for MarIus og SIMPLY er professor, dr. juris Trond Solvang, bistått av et redaksjonsråd med representanter fra akademia, advokatfirmaer og andre juridiske fagmiljøer.