Kontakt

Kontakt Sjørettsfondet

Redaktør for Sjørettsfondets utgivelser professor, dr juris Trond Solvang

Redaksjonssekretær Camilla Arnøy

Telefon
+47 228 596 00

E-post
info-nifs@jus.uio.no

Adresse
Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett
Karl Johans gate 47
0162 Oslo
Norway