Om oss

Sjørettsfondet

Formål

Sjørettsfondets formål er ifølge vedtektene «å fremme forskningen i Norge i sjørett, transportrett og dertil knyttede juridiske emner. Dette kan gjøres ved utdeling av stipendier, ved å forestå eller støtte utgivelsen av vitenskapelige arbeider eller på annen måte støtte tiltak som kan fremme formålet.»

Vitenskapelig publisering – MarIus og SIMPLY

Sjørettfondet utgir tidsskriftet MarIus med uregelmessige mellomrom. Tidsskriftet dekker sjørett og tilgrensende emner, herunder transportrett, petroleumsrett, energi- og naturressursrett og mer alminnelig nærings- og formuerett. I MarIus publiseres fagfellevurderte artikler, samt utvalgte masteravhandlinger primært skrevet av vitenskapelige assistenter ved Nordisk institutt for sjørett. Publiseringsspråk er norsk, andre skandinaviske språk og engelsk.

SIMPLY (Scandinavian Institute of Maritime & Petroleum Law Yearbook) er Instituttets årbok som utgis som spesialnummer av MarIus. SIMPLY inneholder fagartikler skrevet av Instituttets vitenskapelig ansatte, men også av eksterne bidragsytere. Publiseringsspråk er engelsk.

Redaktør for MarIus og SIMPLY er professor, dr. juris Trond Solvang, bistått av et redaksjonsråd med representanter fra akademia, advokatfirmaer og andre juridiske fagmiljøer.

Norge:

 • Alla Pozdnakova, professor, dr.juris

 • Ivar Alvik, professor, dr.juris

 • Anne-Karin Nesdam, advokat, dr.juris

 • Camilla Bråfelt, advokat, dr.juris

 • Andreas Meidell, advokat, dr.juris

 • Kristian Lindhartsen, advokat

Danmark:

 • Lars Overby Rosenberg, advokat

 • Jes Anker Mikkelsen, advokat

 • Vibe Ulfbeck, professor, dr. juris

 • Kristina Maria Siig, professor, dr. juris.

Finland:

 • Henrik Ringbom, professor, PhD

Sverige:

 • Jonas Rosengren, advokat

 • Svante Johansson, høyesterettsdommer, dr. juris

Innleverte fagartikler blir normalt lest i anonymisert form av to fra redaksjonsrådet.

Språkkonsulent for engelske bidrag er Sarah Whitehead.

Publiseringspolitikk

Sjørettsfondet gir ikke vederlag til forfatterne. 

Fra 2023 utgis MarIus og SIMPLY kun som open-access nett-publikasjon med standarden CC BY-ND4.

Serien vil fremdeles være tilgjengelig og søkbar for studenter og ansatte
gjennom Universitetsbiblioteket via basen Hein Online.

Om Sjørettfondet

Kontakt:

Redaksjonssekretær: Camilla Arnøy, mail: camilla.arnoy@jus.uio.no

Redaktør: professor, dr. juris Trond Solvang, mail: trond.solvang@jus.uio.no 

Sjørettsfondets organisasjonsnummer: 970226540