Fant 36 forekomster av «"Trine-Lise Wilhelmsen"»

Knock in or knock out?570/2023

the Ocean Victory case Trine-Lise Wilhelmsen Professor, Scandinavian Institute of Maritime Law

Trine-Lise Wilhelmsen

Planen som Nordisk Plan – forholdet til konkurrerende produkter, særlig engelske vilkår525/2019

Trine-Lise Wilhelmsen Professor, Universitet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske

Trine-Lise Wilhelmsen

Loss of hire insurance when the damaged vessel is substituted – What does loss of hire insurance cover?519/2019

Trine-Lise Wilhelmsen Loss of hire insurance when the damaged vessel is substituted - What does

Trine-Lise Wilhelmsen

Marine insurance for intervention by State power – The Nordic perspective519/2019

Trine-Lise Wilhelmsen Marine insurance for intervention by State power - The Nordic perspective

Trine-Lise Wilhelmsen

Illusjoner og realiteter i franchisesystemet - om ring av skip64/1981

Trine-Lise Wilhelmsen Illusjoner og realiteter i franchisesystemet - om ring av skip Denne utgaven

Trine-Lise Wilhelmsen

Marine insurance cover for detainment of vessels by a foreign state – the Team Tango case565/2022

-Lise Wilhelmsen Professor, Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo This article was

Trine-Lise Wilhelmsen

Choice of Forum in the Nordic Marine Insurance Plan515/2019

Trine-Lise Wilhelmsen Choice of Forum in the Nordic Marine Insurance Plan Denne utgaven finnes kun

Trine-Lise Wilhelmsen

Faulty Material & Error in Design535/2020

amended based on valuable remarks from Trine-Lise Wilhelmsen and Gaute Gjelsten.

Julie Karin Værnø

SIMPLY 2012419/2013

Trond Solvang Thor Falkanger Knut Kaasen Trine-Lise Wilhelmsen SIMPLY 2012 Denne utgaven finnes kun

Trond Solvang, Thor Falkanger, Knut Kaasen, Trine-Lise Wilhelmsen

Sustainable Transport - Quo Vadis?459/2015

Ellen Eftestøl-Wilhelmsson Anu Bask Trine-Lise Wilhelmsen Erik Røsæg Sustainable Transport - Quo

Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Anu Bask, Trine-Lise Wilhelmsen, Erik Røsæg

SIMPLY 2011414/2012

Philip Linné Stig André Kolstad Knut Kaasen Trine-Lise Wilhelmsen David D. D. Syvertsen SIMPLY 2011

Philip Linné, Stig André Kolstad, Knut Kaasen, Trine-Lise Wilhelmsen, David D. D. Syvertsen

Nordisk institutt for sjørett: 50-års jubileum427/2014

Trine-Lise Wilhelmsen Peter Appel Stinne Taiger Ivø Svante Johansson Finn Arnesen Nordisk institutt

Trine-Lise Wilhelmsen, Peter Appel, Stinne Taiger Ivø, Svante Johansson, Finn Arnesen