Innstilling om ansvar ved personbefordring o.a. med jernbane, sporveier m.v
11/1976