Det moderne kommandittselskap innen olje og skipsfart
8/1976