Sikkerhet og kontroll i petroleumsvirksomheten - særlig om kontrollformer
40/1979