Entreprenørkontrakter som alternativ til utvinningstillatelser, sett fra en juridisk synsvinkel
63/1981