Rettslige problemstillinger ved långivning mot sikkerhet i offshore anlegg
70/1982