Pant i utvinningstillatelser og offshore installasjoner
72/1982