Den nye norske skipsbyggingskontrakten. Foredrag holdt på Institutt-seminar i Oslo.
74/1982