Hjemfallsrett og fjerning. Mobils Forskningsprogram for petroleumsrett. Rapport nr. 2
112/1986