Bruk av utenlandske mannskaper med spesielle hyrevilkår på norsk-registrerte skip
134/1987