Transporträttens särskilda preskriptionsregler och deras förhollande til den allmänna preskriptionsregeln
138/1987