Forurensningsansvaret ved utslipp fra skip. Et objektivt rederansvar med hjemmel i forurensningslovens kapitel 8
181/1991