Yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 anvendt i petroleumsvirksomhet
185/1991