Havnestat og hyresforhold. Oppstiller folkeretten skranker for havnestatens regulering av fremmede skips hyresforhold?
198/1993