Hevning og bortfall av reisecertepartier som følge av at befrakter ikke leverer den avtalte mengde gods
230/1997