Transport av farlig gods. Ansvar og særregler ved stykkgodstransport av farlig gods i Sjøloven 1994
238/1998