Markedsåpning og tredjepartsadgang - en oversikt over EUs gassdirektiv
257/2000