EØS-retten som ramme for koordinering av gasstransportvirksomheten
259/2000