"Nettverksansvar - Förpliktelser omfatter flere funktioner". Foredrag holdt på det 19. nordiske sjørettsseminar i Ebeltoft, Danmark 27.-30. august 2000
275/2001