Organisering av kommunal havnevirksomhet - særlig om bruk av interkommunalt selskap. Havneprosjektet: Rapport nr. 12
276/2001