Bareboat ("parallell-") registrering av skip - i jus og praksis
297/2003