Petroleumsrettens sikkerhetsregulering som grunnlag for straff - er lovkravet tilfredsstilt?
298/2003