Gassproduksjon og konkurranserett. En vurdering av produksjons-samarbeidet på norsk sokkel i forhold til EØS artikkel 53
303/2003