Salg av flytende naturgass (LNG). Korttidskontraktenes risikofordeling med særlig vekt på selgers hovedforpliktelser
336/2006