Rederens erstatningsansvar ved sammenstøt mellom skip
568/2023

Rederens erstatningsansvar ved sammenstøt mellom skip

- Et bidrag til diskusjonen om innholdet i skyldvilkåret som ledd i rederens prinsipalansvar i møte med fenomenet selvstyrende skip, hentet fra eldre nordisk og fransk rettsteori

MarIus No. 568

Sjørettsfondet
Nordisk institutt for sjørett
Universitetet i Oslo

© Sjørettsfondet, 2023

ISSN: 0332-7868

Sjørettsfondet

University of Oslo

Scandinavian Institute of Maritime Law

P.O. Box 6706 St. Olavs plass 5

N-0130 Oslo

Norway

Phone: 22 85 96 00

E-mail: sjorett-adm@jus.uio.no

Internet: www.jus.uio.no/nifs

Editor: Professor dr. juris Trond Solvang –

e-mail: trond.solvang@jus.uio.no

Digital Publishing: Aksell AS

Forord

Denne avhandlingen ble levert som 30 studiepoengs masteroppgave ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandlingen ble skrevet mens jeg var vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Det er gjort visse justeringer i enkelte kapitlers innledning til innholdsmessig klargjøring. For øvrig publiseres avhandlingen slik den forelå til sensur i november 2022. En særlig takk går til min veileder Trond Solvang for det spennende temaet og interessante samtaler, og til Ayoub Tailoussane for lange og gode samtaler om juss og mere til. Takk også til ansatte og medstudenter ved Nordisk institutt for sjørett for mange hyggelige lunsjer og kaffepauser. Den største takken går til min tålmodige samboer Julia og vår lille, men store stolthet, Liv Sofie.

April 2023

Markus Engøy Duna