havvind

Hensynet til ressursforvaltning i lovene om energiproduksjon til havs576/2024

ressursforvaltning petroleumsrett havvind havbruksmineraler ressursforvaltning petroleumsrett havvind havbruksmineraler Hensynet til ressursforvaltning i lovene…

Henrik Jorem

Petroleumshavvind572/2023

havenergilova petroleumsloven havvind konsesjonsprosess havenergilova petroleumsloven havvind konsesjonsprosess Petroleumshavvind - Havenergilovas og petroleums…

Maria Koch Haugane

Havvind, hybrider og flaskehalser571/2023

energirett havvind hybridprosjekter Ocean Grid energirett havvind hybridprosjekter Ocean Grid Havvind, hybrider og flaskehalser Hvordan regler om kapasitet og f…

Margrethe Antonsen Lilleng, Therese Bakken Rontén