3 Oppfatninger i nordisk sjørettslig teori fra 1900-1931: Om skyldvilkåret som betingelse for rederens prinsipalansvar i sammenstøtstilfeller
568/2023

3 Oppfatninger i nordisk sjørettslig teori fra 1900-1931: Om skyldvilkåret som betingelse for rederens prinsipalansvar i sammenstøtstilfeller