Lovgiver på dypt vann?
573/2023

Lovgiver på dypt vann?

En analyse av pantereguleringen i havbunnsmineralloven