4.2 Relevante rettigheter og plikter som må allokeres
569/2023

4.2 Relevante rettigheter og plikter som må allokeres

Det er i all hovedsak fart og forbruk som er de relevante faktorene for rangeringen av karbonintensitet, da utregningen av karbonintensitet beror på mengde bunkers forbrent sett opp mot distanse seilt. Disse to kategoriene er igjen regulert gjennom flere forskjellige bestemmelser i certepartiene, for eksempel knyttet til garantier som rederen må stille knyttet til hvilken fart skipet skal holde, rederens forpliktelse til å utføre reisene med tilbørlig hurtighet (due despatch) og befrakterens rett til å instruere rederen om å sette ned farten (slow steaming). Den videre behandlingen vil derfor basere seg på en gjennomgang av disse bestemmelsene i et utvalg bestående av de mest brukte kontraktene med en tilhørende vurdering av hvordan disse bestemmelsene står seg opp mot BIMCO sin CII-klausul og de tilfellene der partene velger andre løsninger enn denne klausulen.