2 Reglene om operasjonell karbonintensitet i internasjonal skipsfart
569/2023

2 Reglene om operasjonell karbonintensitet i internasjonal skipsfart

Det er IMO sine regler om operasjonell karbonintensitet som ligger til grunn for at partene fremover må allokere rettigheter og plikter knyttet til utslipp av klimagasser fra skip. En vurdering av hvordan partene best mulig kan fordele disse krever derfor en oversikt over hva de nye reglene rent faktisk innebærer – også utover det overordnede prinsippet om at skipene må opereres mer effektivt for å tilfredsstille de stadig strengere kravene til karbonintensitet i årene fremover.