2.4 Påkrevd årlig operasjonell CII
569/2023

2.4 Påkrevd årlig operasjonell CII

Den påkrevde årlige operasjonelle CII uttrykkes i regel 28.4 ved følgende regnestykke:

CII=( 1- z100 ) × CIIR

Her er Z den årlige reduksjonsfaktoren som skal sikre kontinuerlig forbedring av skipets operasjonelle karbonintensitet, mens CIIR er referanseverdien. Reduksjonsfaktoren er spesifikk for hver skipstype, og vil gradvis øke år for år, mens referanseverdien skiller på ulike typer skip av ulik størrelse. Reduksjonsfaktoren (Z) er bestemt for perioden 2023-2026, og vil øke med 2% per år.