2.5 Rangering av operasjonell karbonintensitet
569/2023

2.5 Rangering av operasjonell karbonintensitet

Rangeringen av den operasjonelle karbonintensiteten tar utgangspunkt i de faktiske utslippene til et skip gjennom et år, og holder dette opp mot den påkrevde verdien. Basert på hvordan denne brøken blir seende ut, skal skipene rangeres fra A til E etter ytelsesnivå. A er høyt ytelsesnivå – altså god ytelse – mens E indikerer at skipet opererer på et lavt ytelsesnivå. Etter regel 28.6 er den påkrevde årlige operasjonelle CII-verdien satt til bokstav C.