2.6 Korrigerende tiltak og incentiver
569/2023

2.6 Korrigerende tiltak og incentiver

Punktene 28.7 til 28.10 omhandler korrigerende tiltak og incentiver. Regel 28.7 tar utgangspunkt i rangeringen av operasjonell karbonintensitet, og fastslår at skip som enten har vært rangert som D i tre påfølgende år eller rangert som E i ett år skal utarbeide en plan for korrigerende tiltak for å oppnå den påkrevde årlige operasjonelle CII-verdien. Ved utarbeidelse av denne planen skal det tas utgangspunkt i skipets "SEEMP" (Ship Energy Efficiency Management Plan), som alle skip omfattet av vedlegg VI plikter å utarbeide. Revidert plan med foreslåtte tiltak skal deretter sendes til administrasjonen i henhold til 28.8.

Neste regel (28.9) sier at skipene som må levere slik revidert plan i henhold til rangeringene også plikter å "behørig utføre" de planlagte korrigerende tiltakene i samsvar med planen.

Det avsluttende punktet under korrigerende tiltak og incentiver fremstår per dags dato som uavklart. Det følger av regel 28.10 at "administrasjoner, havnemyndigheter og andre berørte parter oppfordres til å gi incentiver til skip som er rangert som A eller B". Per i dag er det ikke innført noen slike incentiver, men aktuelle tiltak som har blitt foreslått har blant annet vært lavere havneavgifter eller færre inspeksjoner. Å forsøke å gi incentiver til miljøvennlig drift er ikke noe nytt fenomen i skipsnæringen, og vi allerede har sammenlignbare tiltak blant annet gjennom Sea Cargo Charter og Poseidon-prinsippene som skal gjøre det lettere (og billigere) å investere i grønne selskaper.(1) Poseidon Principles (u.å.) og Sea Cargo Charter (u.å.)