2.7 Revisjon av regelverket
569/2023

2.7 Revisjon av regelverket

Helt avslutningsvis i regelverket kommer punkt 28.11 med overskriften "Gjennomgang". Dette er en revisjonsbestemmelse som fastslår at IMO innen 1.januar 2026 skal ha fullført en gjennomgang hvor det skal vurderes om regelen har hatt ønsket effekt – altså om det har bidratt til å redusere karbonintensiteten i internasjonal skipsfart. I denne fasen skal det vurderes om det er behov for ytterligere korrigerende tiltak eller andre midler, om håndhevingsmekanismen og datainnsamlingssystemet må forbedres og om Z-faktoren og CIIR-verdiene burde revideres.