4. Hensynet til ressursforvaltning i havenergilova
576/2024

4. Hensynet til ressursforvaltning i havenergilova