Litteraturliste
576/2024

Litteraturliste

Alvik, Ivar, Karnov lovkommentar: Petroleumsloven – petrl 1996

Alvik, Ivar, ‘Fundamental principles of petroleum law’ MarIus 456 2015 , s. 243-244

Arnholm, Carl Jacob, ‘Litt om lovteknikk’ Lov og Rett 1971, s. 277-278

Aarseth, Hallvard Gilje, Karnov lovkommentar: Havenergilova – havenl 2010

Finserås, Eirik, m.fl., ‘Gone with the wind? Wind farm-induced wakes and regulatory gaps’, Marine Policy Volume 159 2024, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105 897

Fleischer, Carl August, ‘Formålsparagrafer, naturvern og tvilsomme jurist-oppfatninger’ Lov og Rett 1972, s. 273-277

Gordon, Greg, ‘Hydrocarbon Policies and Legislation – The United Kingdom’ i Eduardo G. Pereira og Henrik Bjørnebye (red), Regulating Offshore Petroleum Resources – The British and Norwegian Models, Edward Elgar Publishing Cheltenham 2019

Hammer, Ulf m.fl., Petroleumsloven, Universitetsforlaget Oslo 2009

Nordtveit, Ernst, ‘Between Market and Public Interests – Organization and Management of the Norwegian System for Sale and Transportation of Natural Gas’ i Undring og Erkjennelse. Festskrift til Jan Fridtjof Bernt, Fagbokforlaget Bergen 2014

Nordtveit, Ernst, Lov om petroleumsvirksomhet, Norsk Lovkommentar, Gyldendal Rettsdata

Selvig, Erling, Petroleumsrett for studiebruk. Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo 1988

Winge, Nikolai, Kampen om arealene. Universitetsforlaget Oslo 2013