Hensynet til ressursforvaltning i lovene om energiproduksjon til havs
576/2024

Hensynet til ressursforvaltning i lovene om energiproduksjon til havs

Henrik Jorem er advokat, ph.d., og disputerte ved Universitetet i Bergen i oktober 2023 med en avhandling om utviklingen av eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Artikkelen bygger på et innlegg forfatteren holdt på Det 45. bergenske petroleumsrettssymposium på Solstrand 6. desember 2023. Forfatteren vil gjerne takke professor Ivar Alvik og phd-kandidat Gullik-André Fjordbo for verdifulle bidrag til artikkelmanuskriptet. Det endelige resultatet står selvsagt utelukkende for egen regning.