6 Er tildelingssystemet med auksjon egnet til å fremme de havbrukspolitiske målene?
581/2024

6 Er tildelingssystemet med auksjon egnet til å fremme de havbrukspolitiske målene?