5 Er det behov for å vedta de detaljerte auksjonsreglene i forskrift?
581/2024

5 Er det behov for å vedta de detaljerte auksjonsreglene i forskrift?