Konsesjon på auksjon
581/2024

Konsesjon på auksjon

En metode for å tildele produksjonskapasitet til oppdrett av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret