3.3 Utfordringer med BIMCO sin klausul
569/2023

3.3 Utfordringer med BIMCO sin klausul

Selv om CII-klausulen til BIMCO først ble publisert i november 2022 og regelverket til IMO trådte i kraft 1.januar 2023 har flere av aktørene i markedet allerede rukket å gjøre seg opp sine meninger om innholdet i klausulen. Per nå er det uklart hvor mange som tar i bruk klausulen uendret, hvor mange som tar utgangspunkt i den for så å gjøre endringer og hvor mange som velger å skrive egne bestemmelser.

I desember 2022 publiserte en gruppe bestående av 23 av de største befraktningsselskapene i verden et åpent brev til BIMCO-presidenten hvor de gir uttrykk for sin misnøye med klausulen slik den fremstår i dag.(1) Ajdin (2022). Listen inkluderer selskaper som både er redere og befraktere. Selskaper som Mediterranean Shipping Company (MSC), A.P. Moller – Maersk, Oldendorff Carriers, Hapag-Lloyd, Norden, Wallenius Wilhelmsen og Stena Bulk står som signerende parter. Aktørene peker blant annet på at klausulen er ubalansert i disfavør av befraktersiden og at befrakterne ikke kan godta å ta det fulle ansvaret for CII-rangeringen all den tid denne i stor grad også beror på tiltak som rederen er herre over – slik som optimalisering av bunkersforbruk og andre deler av den tekniske operasjonen av skipet. Befrakterne mener i forlengelsen av dette at med mindre klausulen balanseres, så vil dette enten føre til at man får et stort utvalg av "hjemmelagde" CII-klausuler, eller – til redernes skade – at ingen klausul blir avtalt.

Med disse poengene in mente er det neste naturlige spørsmålet hvorvidt klausulen i nåværende drakt er noe befraktersiden kommer til å godta uten å kreve at det blir gjort endringer. Spørsmålet kan trolig ikke besvares kategorisk, men vil bero på en mer sammensatt vurdering hvor man blant annet må se hen til hvilken forhandlingsposisjon partene tar utgangspunkt i. Dette vil bli grundigere redegjort for i kapittel 4 som omhandler implementeringen av CII i certepartier ved hjelp av enkeltklausuler.